สถาบันสอนสักคิ้ว Gmeza Brows Academy

1 Day Course

1 Day : 4,500
สำหรับผู้ที่ต้องการทดลองเรียนรู้
การสักคิ้วลายเส้นเทคนิค Hair Stroke
( ปฎิบัติจริงทั้งแบบฝึกหัด และ แผ่นหนัง )
**เหมาะสำหรับทุกคนที่สนใจวิธีการทำคิ้ว Hair Stroke