คิ้วไฮบริด Hybrid

ผสมผสานลายเส้นกับคิ้วสีฝุ่นได้อย่างลงตัว

รายละเอียดเร็วๆนี้