คิ้วสีฝุ่น คิ้วออมเบรย์ Shading Ombre

สวยไม่ปลิง ไม่ง้อดินสอเขียนคิ้ว

โยนดินสอเขียนคิ้วที่มี ทิ้งไปได้เลยค่า
ทำคิ้วเทคนิคนี้ ก็เหมือนเขียนคิ้วตลอดเวลาอยู่แล้ว

คิ้วฝุ่น หรือ คิ้วออมเบรย์
ก็คือ การฝังสีทั่วทรงคิ้ว เหมือนการเขียนคิ้ว
ประยุกต์มาจากคิ้วสไลด์ หรือ คิ้วถาวรยุคอาม่า
แต่กระบวนการฝังสีอยู่บนชั้นผิวที่ตื้นกว่า
จึงหมดปัญหาคิ้วเขียว 100%

ผลลัพธ์ที่ได้จะไม่เป็นเส้นๆ
แบบเทคนิคคิ้วแฮร์สโตรก หรือ คิ้ว 6 มิติ

กำหนดค่าน้ำหนัก
ชอบความเบาเป็นฝุ่นฟุ้ง ไล่เฉด
หรือ ชอบสีแน่นคมกริบ
เทคนิคนี้ทำได้หมด